De Datawarehouse Architectuur

De hoeveelheid data die verzameld wordt groeit op ondenkbare schaal. De waarde die hieruit gehaald kan worden groeit in potentie mee. Dit is echter een complex proces en heeft structuur nodig. Organisaties hebben daarom ook in toenemende mate gerichte vragen om meer inzicht te krijgen in hun data, zoals: waar moet ik beginnen? Hoe stel ik mijn prioriteiten op orde? Wie heb ik nodig in een data project en hoe organiseer ik dit om een succesvolle data-gedreven organisatie op te bouwen? Next Senz helpt u met dit soort vragen door middel van de Microsoft Azure datawarehouse architectuur.

Logboeken, bestanden en media

Data Science begint met de beschikbaarheid van data. De data kunnen gestructureerd, semigestructureerd of ongestructureerd van aard zijn. De logboeken, bestanden en media bron zijn de ongestructureerde data en worden als ruwe data in de Azure Data Factory opgenomen.

Business/custom apps

Naast de verzamelde ongestructureerde data worden alsmede gestructureerde data verzameld via business/custom apps. Samen met de logboeken, bestanden en media dienen deze als ruwe input om vervolgens naar de volgende stap te gaan in de datawarehouse architectuur.

Azure Data Factory

Wanneer de juiste (on)gestructureerde data is verzameld, worden deze gecombineerd  en geïntegreerd in de Azure Data Factory. Hiermee kunnen ETL-/ELT workflows gemaakt, gepland en ingedeeld worden. De gegevens kunnen uit verschillende archieven komen en worden georganiseerd en getransformeerd, klaar om gestored te worden.

Azure Data Lake Storage

In de Azure Data Lake Storage kunnen grote hoeveelheden data beheerd worden. Dit vormt de basis voor het opschonen en transformeren van de data in Azure. Op het moment dat er een business vraag ontstaat, kunnen vanuit hier data opgevraagd worden

Azure Databricks

De Azure Databricks slaan een brug tussen de opgeslagen data in de Data Lake en vragen vanuit de business. Analyses kunnen hier uitgevoerd worden op een Apache Spark gebaseerd platform. Hiermee wordt een gestroomlijnde workflow gecreëerd om zo samenwerking tussen de onderdelen van de Azure datawarehouse architectuur te realiseren. Vanuit hier kunnen eventuele ad hoc vragen direct beantwoord worden.

Azure Synapse Analytics

Vanuit de Databricks kunnen de data naar Azure Synapse Analytics gestuurd worden om te kunnen combineren met al bestaande gestructureerde data. Hiermee wordt één centrale plek gecreëerd voor alle data.

Azure Analysis Services

Vervolgens worden de data volledig klaar gemaakt om gemakkelijk en snel BI oplossingen te kunnen implementeren. Azure Analysis Service is een platform waarmee de data wordt verfijnd en eventuele metrische gegevens gedefinieerd kunnen worden.

Power BI

Wanneer de data door het gehele warehouse is gegaan, is het tijd om inzichten te halen uit de data. Power BI is een software programma dat eenvoudig verbinding maakt met verschillende databronnen en waarmee real-time inzichten gegenereerd kunnen worden in de data door middel van dashboards.

Meer waarde halen uit uw data?

Next Senz helpt bedrijven met het opzetten en optimaliseren van het gehele proces van de Microsoft Azure datawarehouse architectuur. Van data beschikbarheid en kwaliteit, het bewerken van data tot aan inzichten verkrijgen in uw data. We gebruiken hierin altijd de Scrum methode. Met als uiteindelijk doel: positieve impact op uw business! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.