Download hieronder een uitleg van 50 veel gebruikte termen uit het data science jargon.

Download: Data Science Terms Explained

  • Organisatie waar u werkt